Suprima Body’s

Dementie en daarmee samenhangende incontinentie vormen een psychologische en fysieke belasting in de zorg De suprima zorgproducten bieden u en uw naasten overdag en ’s nachts waardevolle hulp. Herstel een stukje levenskwaliteit.